Obchodné podmienky

Tovar môžete objednávať písomne, prostredníctvom obchodných zástupcov – ich kontaktné údaje nájdete na zadnej obálke katalógu, faxom na čísle 02-654 113 44 alebo elektronickou poštou na adrese obchod@laboratornatechnika.sk. Po doručení objednávku zaevidujeme v našom elektronickom systéme. Najneskôr do 3 dní Vám pošleme potvrdenie prijatej objednávky. Pokiaľ do 3 dní nedostanete písomné potvrdenie objednávky, ani sa s Vami neskontaktuje náš zamestnanec zodpovedný za vybavovanie objednávok, informujte sa o stave Vašej objednávky telefonicky na čísle 02/654 11 344 alebo elektronickou poštou.
Objednaním tovaru súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti KVANT spol. s r.o. Bratislava.

Dodacia lehota 

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu zaevidovania objednávky. Produkty, ktoré máme skladom, expedujeme okamžite. Pri niektorých výrobkoch môže byť dodacia lehota dlhšia, pokiaľ ide o zákazkovú alebo sezónnu výrobu. Predĺženie dodacích termínov môže nastať i koncom roka, keď výrobcovia nie sú schopní zabezpečiť plnenie termínov na všetky produkty. Odporúčame Vám vždy sa informovať na dodaciu lehotu.

Ceny, platobné podmienky a prepravné 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH v EUR. Ceny uvedené v katalógu môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. V prípade zákonom stanovenej zmeny sadzby DPH, colných sadzieb, prípadne zmien cien výrobcu alebo zmeny kurzu meny výrobcu si vyhradzujeme právo zmeny cien. Aktuálne ceny budú vždy oznámené v potvrdení prijatej objednávky. 
Pre projektové kalkulácie odporúčame navýšenie ceny o 10 % projektovú rezervu. Štandardný spôsob platby je prevodom na účet spoločnosti KVANT spol. sr.o., môžete si však zvoliť aj platbu v hotovosti alebo na dobierku. Pri odovzdávaní tovaru platíte cenu za objednaný tovar + dopravné, prípadne cenu dobierky. Výšku prepravných nákladov Vám oznámime vopred.

Manipulačný poplatok 

Pri objednávkach, ktorých hodnota nepresahuje 50 eur vrátane DPH, Vám bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10 EUR vrátane DPH.

Zasielanie tovaru 

Tovar doručujeme prepravnými spoločnosťami DPD, UPS, TenExpres alebo poštou, príp. našou dopravou. V prípade, že požadujete dodanie tovaru na inú adresu ako je adresa objednávateľa, upozornite na túto skutočnosť a uveďte vždy svoj telefonický kontakt na objednávke. Osobný odber prosíme nahlásiť vopred.

 

Prevzatie tovaru: 

Pri preberaní tovaru od prepravcu alebo doručiteľa skontrolujte stav obsahu zásielky (poškodený prepravný obal a tovar). Ak zistíte poškodený obal alebo obsah zásielky, skontrolujte ihneď obsah zásielky a v prípade poškodenia alebo nekompletnosti obsahu zásielky urobte písomný záznam podpísaný prepravcom alebo doručiteľom. V prípade, že zistíte poškodenie až neskôr, kontaktujte nás telefonicky alebo elektronickou poštou. V spomínanom prípade nám však prepravná spoločnosť nemusí uznať reklamáciu.

Záruka 

Na pomôcky sa vzťahuje záruka garantovaná výrobcom spravidla 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak v záručnom liste s ohľadom na výrobcu a charakter tovaru. Záruka začína plynúť dňom dodania tovaru a vzťahuje sa na všetky výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté následkom nesprávneho používania. Na spotrebný tovar (žiarovky, poistky, sklenený tovar) sa záruka nevzťahuje. Akýkoľvek problém alebo reklamáciu konzultujte s nami telefonicky alebo elektronickou poštou.

Návody a metodické príručky 

Učebné pomôcky uvedené v katalógu sa dodávajú s technickým návodom v tlačenej alebo elektronickej forme v slovenskom jazyku. Obsahujú informácie nutné na plné využitie prístroja alebo pomôcky. Niektoré učebné pomôcky európskych výrobcov sú distribuované so zverejneným návodom na použitie na internete a uvedenou linkou na stiahnutie manuálu.
Metodické príručky a zbierky úloh nie sú garantovanou súčasťou učebných pomôcok. Niektorí výrobcovia ich poskytujú ako súčasť, iní za príplatok vzhľadom na ochranu autorských práv. Pri niektorých učebných pomôckach je k dispozícii zbierka úloh v inom jazyku, môže slúžiť ako námet pri príprave vlastných laboratórnych úloh.

Bezpečnosť pomôcok 

Všetky pomôcky sú v zhode s bezpečnostnými normami Európskej únie.

Predaj chemikálií

Predaj chemikálií je možný len pre právnické osoby a inštitúcie!

Ochrana osobných údajov 

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod reg. č.: 201409142
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu Laboratornatechnika.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, objednávateľ súhlasí so spracovaním a uchovaním  jeho osobných údajov spoločnosťou KVANT spol. s r.o. za účelom registrácie a spracovania objednávky v internetového obchodu spoločnosti. Zároveň objednávateľ zakazuje poskytnúť takto získané údaje ďalším stranám bez jeho písomného súhlasu.