Kontakty
 


FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovakia, Europe

tel.: +421 905 697 410
Môžete nás kontaktovať telefonicky
počas pracovných dní medzi
9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
 
e-mail:     obchod@laboratornatechnika.sk
web: www.laboratornatechnika.sk