O spoločnosti

Kvant spol. s r.o. vznikol v r. 1995. Za roky svojej existencie zaznamenal výrazné úspechy vo vývoji a vo výrobe vlastných produktov. Získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako 90% výroby smeruje na export do viac ako 25 krajín sveta. 


V súčasnosti sa aktivity rozdeľujú do nasledujúcich oblastí: 

DIDAKTICKÁ A PREZENTAČNÁ TECHNIKA

Oddelenie didaktickej a prezentačnej techniky sa zaoberá výrobou a distribúciou didaktickej techniky pre oblasť ZŠ, SŠ a VŠ. Najväčší sortiment je v oblastiach didaktických pomôcok pre výuku: fyziky, chémie, technických predmetov, biológie, výuky jazykov, geografie, histórie ... V oblasti výroby optických súprav a laserovej techniky na výuku fyziky sme zaznamenali viaceré ocenenia a export výrobkov do celého sveta. Veľmi významná časť našej ponuky je zameraná na prezentačnú techniku ako sú datavideoprojektory, spätné projektory, episkopy, premietacie plátna, jazykové učebne a iné prezentačné pomôcky. 

Info: www.skola.skwww.projektory.skwww.tabule.sk 

OPTICKÉ ZARIADENIA A SPRACOVANIE OBRAZU

Oddelenie dodáva zákazníkom mikroskopy optické, elektrónové , skenovacie, mikrotomy, lupy, kamery, objektívy a rôzne optické prístroje a komponenty. Taktiež je možné navrhnúť a vyrobiť špeciálne optiké prvky podľa požiadaviek, nielen v oblasti viditeľného svetla, ale taktiež v oblasti blízkeho i ďalekého IČ spektra. S touto oblasťou výrazne súvisí možnosť sledovania optického signálu najrôznejšími optickými detektormi a jeho vyhodnocovanie. V súčasnosti najväčší záujem je o snímanie a analýzu obrazu CCD kamerami a jeho vyhodnocovanie po spracovaní framegrabberom pomocou PC systémov. Taktiež sú dodávané komponenty pre digitálne spracovanie obrazu, ako napríklad: framegrabbre (Matrox, KapaLab, ...), digitálne fotoaparáty, optické redukcie, objektívy, špeciálne osvetlenie atď. 

Info: www.mikroskopy.skwww.optika.skwww.kamery.sk

LASERY A LASEROVÉ SYSTÉMY

Táto veľmi široká oblasť zahŕňa tak dodávky laserových diód a modulov, až po systémy pre zdravotníctvo, priemysel, pre kontrolu kvality... Veľký úspech a exportný nárast zaznamenala výroba laserových projektorov spolu so skenovacími systémami. Laserové projektory sa stali významnou súčasťou v oblasti reklamného i zábavného priemyslu. Významnou časťou sú i biostimulačné laserové prístroje pre zdravotníctvo, ktoré v súčasnosti prenikajú prakticky do každej ambulancie. 

Info: www.lasery.skwww.lasershow.sk 

ODDELENIE TVORBY ŠPECIÁLNEHO SOFTVÉRU A HARDVÉRU

Náplňou tohoto oddelenia je vývoj a výroba programov a podporných elektronických a optických systémov podľa potrieb zákazníka. V tejto oblasti bolo realizované množstvo projektov ako napríklad:

 • „Expertné systémy pre kriminalistiku - balistika, písmoznalectvo, grafická diagnostika“
 • „Expertné systémy na mineralogickú analýzu pre cementáreň Ladce“
 • „Analýza opotrebovania mlecej náplne mlyna v cementárni Ladce“
 • „Vyhodnocovanie spektra vlákien pre forézne účely - Kriminalist. ústav Bratislava“
 • „Projekt sledovania a riadenia žeriavu s nosnosťou 300t a presného navádzania bremien do reaktora“
 • „Ovládanie laserového scanovacieho a gravírovacieho systému"
 • „Meranie a vyhodnocovanie deformácie telies“
 • „Meranie vibrácii a vibračná analýza s možnosťou pripojenia ľubovoľného snímacieho prvku vrátane laserového“
 • „Návrh, vývoj a výroba systémov kontroly kvality, priamo vo výrobnom procese alebo v kontrolnom laboratóriu, využívajúcich optickú a špeciálnu techniku“
 • „Systém merania a vyhodnocovania prachových zloží a rozmerová spektrálna analýza“
 • „Profilometrické kontrolné systémy“

a mnohé ďalšie .... 

Info: www.meranie.skwww.dip.skwww.lims.sk 

ODDELENIE ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY

Hlavnou oblasťou činnosti sú dodávky špeciálnych prístrojov od firiem zastupovaných spoločnosťou KVANT a poskytovanie servisu na tieto zariadenia. 

Medzi hlavných partnerov patria: 

TESCAN - elektrónové mikroskopy 
Foster&Freeman a Mason&Vactron, UK: Technika pre kriminalistické a expertízne účely, kontrolu dokumentov a bankoviek, zariadenia pre operačné jednotky polície, atď. 
VigoSystems : Termovízne kamery a infračervené detektory. 
ISG Thermal Systems: Termáovízne kamery pre požiarnikov a záchranárov. 
NEC .- termovízne kamery 
Allied Vision - digitálne kamery 
JENOPTIK - digitálne kamery

Info: www.tescan.sk , www.kamery.skwww.termokamery.sk 

Ciele a smerovanie spoločnosti

Orientácia obchodných aktivít je v súčasnosti zameraná najmä na hľadanie ďalších distribútorov v zahraničí vlastných výrobkov, čím firma sleduje zvyšovanie exportného objemu. V oblasti vývoja a výroby sa rozširuje sortiment vyvinutých a vyrábaných výrobkov a taktiež sa zlepšujú technické parametre a kvalita výrobkov. Spoločnosť sa každoročne aktívne zúčastňuje na viacerých medzinárodných i tuzemských výstavách a realizáciou vlastného stánku prezentuje i Slovenskú republiku v zahraničí. V posledných rokoch to boli výstavy WORLDDIDAC Mexico City, Laser Mníchov, Prolight and Sound Frankfurt , SIB Rimini, WORLDIDAC ZURICH a mnoho ďalších. Na tuzemskom trhu sú aktivity namierené na skvalitňovaní svojich služieb a rozširovaní sortimentu pri dodávkach didaktickej techniky do škôl, distribúcii mikroskopov, optických zariadení a prezentačnej techniky. Taktiež v oblasti laserovej techniky spoločnosť zaujíma dominantné postavenie v SR .