Chladený inkubátor ST 500

Výrobca: POL-EKO-APARATURA
Riadiaca jednotka Cena
BM-SMART 3 534,00 € s DPH
+ -
Kód: 20200103
CM-SMART 3 738,00 € s DPH
+ -
Kód: 20200104
CMS-SMART 3 858,00 € s DPH
+ -
Kód: 20200105
PM-SMART 4 026,00 € s DPH
+ -
Kód: 20200106
PMS_SMART 4 158,00 € s DPH
+ -
Kód: 20200107
PM-SMART PRO 4 926,00 € s DPH
+ -
Kód: 20200108
PMS_SMART PRO 5 058,00 € s DPH
+ -
Kód: 20200109

Detailný popis

Aplikácie:
- Stanovenie BSK ( biochemickej spotreby kyslíka )
- mikrobiologický výskum
- pestovanie rastlín a šľachtenie mikroorganizmov pri stanovenej teplote
- skladovanie tekutín a vzoriek na fyzikálno-chemickú analýzu.
Špeciálne modely:
FOT - fotoperiodický systém - denná a nočná simulácia
FIT - fytotronický systém - denná a nočná simulácia s reguláciou intenzity.


Nútené prúdenie vzduchu
Objem komory 500 L
Pracovná kapacita 411 L
Riadiaci mikroprocesor s externým grafickým LCD displejom
4,3 " farebná dotyková obrazovka (7" farebná dotyková obrazovka pre verzie SMART PRO )
Teplotný rozsah [° C] + 3… + 40 / + 3… + 70 (verzie SMART PRO)
Teplotné rozlíšenie [° C] 0,1
Trieda ochrany proti nadmernej teplote 1,0 podľa DIN 12880 / trieda 3.3 (verzie SMART PRO)
Vnútorné rozmery [mm] *
šírka D 480
šírka D' 510
výška E 1510
hĺbka F 630
hĺbka F` -
hĺbka G -
výška H -
výška I 1360
*  rozmery jednotiek s dvojitými dverami môžu byť menšie.