ENDOKIT

Endokit je kompletný patentovaný systém pre správnu orientáciu endoskopických biopsií.
Cena
208,62 € s DPH
+ -
Kód: 23812724

Detailný popis

Endokit pozostáva z:
Vopred narezané prúžky nitrocelulózy s jedným zošikmeným koncom
Skúmavky vopred naplnené pufrovaným neutrálnym 10% formalínom na okamžitú fixáciu biopsií.

BALENIE: 40 Endokit (každý pozostáva z 3 vopred narezaných prúžkov (celkom 120) + 80 liekoviek naplnených neutrálnym pufrovaným formalínom.


Materiál: Nitrocelulózová membrána zmiešaných esterov.
Pórovitosť: 0,45 µm
Zlučiteľnosť: kompatibilný s vodnými roztokmi (pH medzi 4 a 8, ako napr. 25% kyselina octová, 25% chlorid železa a 30% formaldehyd), s uhľovodíkmi a inými organickými rozpúšťadlami (glycerol, perchloretylén, tetrachlórmetán, trichlóretán, trichlóretylén).
Nie je kompatibilný s acetónom a absolútnym etylalkoholom.


Liekovky:
Obsah: 10% neutrálny pufrovaný formalín
Objem liekovky: 10 ml
Objem formalínu: 6 ml
Skrutkovací uzáver

Výhody ENDOKITu:
Použitie vopred narezaných filtrov s veľkou úsporou času.
Okamžitá fixácia biopsie formalínom.
Skrátenie času vkladania.
Zníženie počtu sekcií na rezanie a farbenie.
Zlepšenie kvality diagnostiky.
Jednoznačná lokalizácia patologického procesu.

Minimálna hodnota objednávky v tejto produktovej kategórie je 300 EUR s DPH