Spektrofotometer 4211

Šírka pásma: 4 nm
Optický systém: Jednolúčový, mriežka: 1200 čiar / mm
Fotometrický rozsah: -0,097 až 2,5 A; 00-125% T
Detektor: fotodióda Silicon
4 štandardné kyvety 10 mm
Rozsah vlnovej dĺžky Lampy Dostupnosť Cena
325-1000 nm Wolfrámová Na sklade u dodávateľa 2 073,50 € s DPH
+ -
Kód: 11100270C
200-1000 nm Wolfrámová a Deutériová Na sklade u dodávateľa 3 575 € s DPH
+ -
Kód: 11100271C

Detailný popis

Spektrofotometre umožňujú realizáciu kvalitatívnych a kvantitatívnych testov vo viditeľnom a UV-viditeľnom rozsahu.
Rozsah vlnových dĺžok: 200-1000 nm.
Majú LCD displej (128x64 bitov), na ktorom, sa zobrazujú výsledky jednotlivých meraní a koncentračných kriviek a ich rovnice.
V jeho pamäti je možné uložiť až 200 dát absorbancie a transmitancie.
Presná voľba vlnovej dĺžky pomocou klávesnice.
Wolfrámovú a deutériovú lampu (model 4211/50) je možné zapnúť a vypnúť nezávisle na sebe pre predĺženie ich trvanlivosti.
Priehradka pre vzorky s manuálnym externým výmenníkom, ktorý umožňuje umiestniť 4 kyvety 10 mm.
Súčasťou je základný softvér MWave.
Kompatibilný s MWave Professional softvérom (nie je súčasťou balenia).
Funkcie:
Základný režim: absorbancia a transmitancia pri danej vlnovej dĺžke.
Kvantitatívny režim: výpočet koncentrácie rôznych vzoriek. Dva spôsoby: a) koeficient; b) štandardná krivka