Spektrofotometer 4251/50

Digitáne nastavenie vlnovej dĺžky; Optický systém: Jednolúčový, mriežka: 1200 čiar / mm; Rozsah vlnových dĺžok: 190-1100nm ;Šírka pásma: 2nm; Čítanie: absorbancie a transmitancie, koncentrácie (metódy štandardnej krivky a koeficientové metódy), kinetika; Priestor pre 4 kyvety 10mm(externý výmenník).
Obsahuje 4 sklenené kyvetya a 2 kremenné kyvety, 10mm USB a paralelny port.
Dostupnosť Cena
Na sklade u dodávateľa 4 842,50 € s DPH
+ -
Kód: 11100272C

Detailný popis

Spektrofotometer umožňuje realizáciu kvalitatívnych ( meranie absorbancie a transmitancie ), kvantitatívnych testov (meranie koncentrácie ) a kinetika v UV-viditeľnom rozsahu.
Rozsah vlnových dĺžok: 190-1100 nm.
Majú LCD displej (128x64 bitov), na ktorom, sa zobrazujú výsledky jednotlivých meraní a koncentračných kriviek a ich rovnice.
V jeho pamäti je možné uložiť až 200 dát absorbancie a transmitancie.
Presná voľba vlnovej dĺžky pomocou klávesnice s rozlíšením 0,1 nm.
Wolfrámovú a deutériovú lampu je možné zapnúť a vypnúť nezávisle na sebe pre predĺženie ich trvanlivosti.
Priehradka pre vzorky s manuálnym externým výmenníkom, ktorý umožňuje umiestniť 4 kyvety 10 mm.
Súčasťou je základný softvér MWave
Kompatibilný s MWave Professional softvérom (nie je súčasťou balenia)
Funkcie:
Základný režim: absorbancia a transmitancia pri danej vlnovej dĺžke.
Kvantitatívny režim: výpočet koncentrácie rôznych vzoriek. Dva spôsoby: a) koeficient; b) štandardná krivka
Režim kinetika: pre analýzy v závislosti od času a výpočet rýchlosti enzymatických reakcií.
Rozmery: 470x370x180 nm
Hmotnosť: 14 kg