Spektrofotometer 4255/50

Rozsah vlnových dĺžok: 190-1100nm; Optický systém: Jednolúčový, mriežka: 1200 čiar / mm; Šírka pásma: 2nm; Čítanie: absorbancie a transmitancie, koncentrácie (metódy štandardnej krivky a koeficientové metódy), kinetika, skenovanie, DNA/bielkovín. Priestor pre 4 kyvety 10mm(externý výmenník).
Obsahuje 4 sklenené kyvety a 2 kremenné kyvety, 10mm USB a paralelny port Kompatibilné so softvérom UV/Vis Analyst (nie je súčasťou balenia).
Dostupnosť Cena
Na sklade u dodávateľa 8 255 € s DPH
+ -
Kód: 11100273C

Detailný popis

Vyosoko výkonný spektrofotometer, ktorý vďaka integrovanému softvéru umožuje realizáciu širokej škaly analýz ( kvantitatívných, kvalitatívných, kinetika, scanovanie, atď.)
Rozsah vlnových dĺžok: 190-1100 nm.
Majú LCD displej (128x64 bitov), na ktorom, sa zobrazujú výsledky jednotlivých meraní a koncentračných kriviek a ich rovnice, kinetické krivky v reálnom čase a scan.
Pamäť na uskladnenie dát v softvéri prístroja, hodinky a kalendár.
Presná voľba vlnovej dĺžky pomocou klávesnice s rozlíšením 0,1 nm.
Halogenovú a deutériovú lampu je možné zapnúť a vypnúť nezávisle na sebe pre predĺženie ich trvanlivosti.
Priehradka pre vzorky s manuálnym externým výmenníkom, ktorý umožňuje umiestniť 4 kyvety 10 mm.
Opcia: Aplikačný softvér kompatilbilný s operačným systémom Windows pre úplnú kontrolu prístroja z PC.
Funkcie:
Základný režim: absorbancia a transmitancia pri danej vlnovej dĺžke.
Kvantitatívny režim: výpočet koncentrácie vzoriek.
Režim scan vlnovej dĺžky
Režim kinetika: pre analýzy v závislosti od času a výpočet rýchlosti enzymatických reakcií.
DNA/Bielkoviny
Multi-wavelength: pre analýzy zloženia zmesy.
Rozmery: 480x360x160 nm
Hmotnosť: 16 kg