Inverzné mikroskopy IM-3 séria

Inverzné mikroskopy sú užitočné nástroje na pozorovanie živých buniek alebo organizmov na dne veľkej nádoby (napr. fľaša na tkanivové kultúry) za prirodzenejších podmienok ako na podložnom sklíčku v prípade konvenčného mikroskopu.
Variant Cena
Inver. trinokul. mikr. IM-3PhC 3 224,40 € s DPH
+ -
Kód: 03-1686
Inverz. trinok. mikr. IM-3MET 3 290,41 € s DPH
+ -
Kód: 03-1687

Detailný popis

Séria IM-3 obsahuje verziu pre simultánnu svetelnú a fázovú kontrastnú metódu, ktorá je ideálnym riešením pre rýchle a spoľahlivé rutinné kontroly.
Vynikajúca optika s vysokou numerickou apertúrou pre jasné snímky. Kompaktná plocha šetriaca miesto.
Odnímateľný kondenzátor na zvýšenie pracovnej vzdialenosti (do 150 mm).
Mechanický stolík s pohybom X-Y.
Vymeniteľné kovové vložky na sklíčky, Petriho misky a banky.
Plná chromatická korekcia a poľná rovinnosť pre pole 22 mm.
Všetky modely sú vybavené optikou IOS Infinity.
Objektívy pre fázový kontrast na skúmanie priehľadných vzoriek.
Kvalitné suché objektívy pre aplikácie v oblasti materiálovej vedy.
X-LED8 Exkluzívny svetelný zdroj.

Technická špecifikácia v prílohe.
Pre záujem o FLUORESCENČNÉ MIKROSKOPY tejto série, prosím, kontaktujte nás.