Mikroskopy fluorescenčné FLUO séria

Fluorescenčný mikroskop je optický mikroskop, ktorý využíva fluorescenciu a fosforescenciu namiesto reflexie a absorpcie na štúdium vlastností organických alebo anorganických látok. „Fluorescenčný mikroskop“ označuje akýkoľvek mikroskop, ktorý využíva fluorescenciu na vytvorenie obrazu.

Variant Cena
Trinokul. B-383LD1 LED fluo 3 251,36 € s DPH
+ -
Kód: 03-1690
Trinokul. B-383LD2 LED fluo 3 688,42 € s DPH
+ -
Kód: 03-1691
Trinokul. B-510LD1 fluo 3 717,47 € s DPH
+ -
Kód: 03-1692
Trinokul. B-510LD2 fluo 4 153,26 € s DPH
+ -
Kód: 03-1693

Detailný popis

Vzorka je osvetlená svetlom so špecifickou vlnovou dĺžkou (alebo vlnové dĺžky), ktorá je absorbovaná fluoroformi, čo spôsobuje, že tieto emitujú svetlo s dlhšími vlnovými dĺžkami (t.j. inou farbou ako absorbované svetlo). Osvetľovacie svetlo je oddelené z emitovanej fluorescencie pomocou spektrálneho emisného filtra.
Väčšina používaných fluorescenčných mikroskopov sú epifluorescenčné mikroskopy, kde excitácia fluoroforu a detekcia fluorescencie sa vykonáva rovnakou svetelnou dráhou (cez objektív). Tieto mikroskopy sú široko používané v biológii a sú základom pre pokročilejšie návrhy mikroskopov.

Technická špecifikácia v prílohe.
Pre záujem o ďalšie modely tejto série, prosím, kontaktujte nás.