Mikroskopy fluorescenčné FLUO séria

Fluorescenčný mikroskop je optický mikroskop, ktorý využíva fluorescenciu a fosforescenciu namiesto reflexie a absorpcie na štúdium vlastností organických alebo anorganických látok. „Fluorescenčný mikroskop“ označuje akýkoľvek mikroskop, ktorý využíva fluorescenciu na vytvorenie obrazu.

Cena
+ -
Kód: N03-1690

Detailný popis

Vzorka je osvetlená svetlom so špecifickou vlnovou dĺžkou (alebo vlnové dĺžky), ktorá je absorbovaná fluoroformi, čo spôsobuje, že tieto emitujú svetlo s dlhšími vlnovými dĺžkami (t.j. inou farbou ako absorbované svetlo). Osvetľovacie svetlo je oddelené z emitovanej fluorescencie pomocou spektrálneho emisného filtra.
Väčšina používaných fluorescenčných mikroskopov sú epifluorescenčné mikroskopy, kde excitácia fluoroforu a detekcia fluorescencie sa vykonáva rovnakou svetelnou dráhou (cez objektív). Tieto mikroskopy sú široko používané v biológii a sú základom pre pokročilejšie návrhy mikroskopov.

Technická špecifikácia v prílohe.
Pre záujem o ďalšie modely tejto série, prosím, kontaktujte nás.